Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 03 tháng 12

Bitcoin (BTC) dường như đang chuẩn bị cho một nỗ lực đột phá khác. Nếu thành công, nó sẽ xác nhận rằng việc điều chỉnh hiện tại đã hoàn tất.

BTC đã giảm xuống cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 10 tháng 11 sau khi nó vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $ 69.000. Cho đến nay, nó đã đạt mức thấp cục bộ là $ 53.256 vào ngày 28 tháng 11. Giá đã phục hồi kể từ đó.

Vùng kháng cự chính được tìm thấy gần $ 59.350, được tạo bởi cả mức kháng cự ngang và mức kháng cự Fib thoái lui 0,382. Hơn nữa, nó trùng với đường kháng cự giảm dần, nơi từ chối BTC hai lần, vào ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12.

Miễn là giá vẫn giao dịch dưới đường kháng cự này, thì xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận. Một đột phá lên trên đường này sẽ xác nhận rằng việc điều chỉnh đã hoàn tất.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Biểu đồ 30 phút cho thấy mức hỗ trợ ngang và Fib 0,5 nằm ở mức $ 56.250.

Miễn là BTC được giao dịch trên mức này, thì cấu trúc tăng giá ngắn hạn vẫn còn nguyên vẹn và một nỗ lực đột phá cuối cùng có thể sẽ xảy ra.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT khung 30 phút Nguồn: TradingView

Phong trào dài hạn

Biểu đồ hàng ngày vẫn tăng giá, chủ yếu là do cây nến tăng giá được tạo vào ngày 28 tháng 11.

Đầu tiên, cây nến đã xác nhận vùng $ 53.350 là hỗ trợ dài hạn. Đây vừa là mức hỗ trợ ngang vừa là mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5.

Thứ hai, mặc dù giảm trong ngắn hạn, nhưng giá vẫn nằm trong thân của cây nến tăng đó. Như được thấy trong biểu đồ 30 phút, BTC vẫn ở trên mức giữa của cây nến.

Miễn là giá được giao dịch trên mức này, thì xu hướng có thể được coi là tăng.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

quanly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *